AlcaPlast

Syfony do odprowadzania kondensatu mają konstrukcję rurową lub nalewkową. Syfony rurowe mają suche zamknięcie zapobiegające wydostawaniu się zapachów z kanalizacji.